Wiosenna Konwencja SPATA w Filadelfii

21 Maja 2016.

Convention

Pierwsza stolica Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, miasto o wyjątkowym uroku i przebogatej historii, w tym historii bohaterów Polski i USA gościła 21 Maja 2016 specjalnych gości. Właściciele polonijnych biur podroży w USA zrzeszonych w SPATA wybrali to właśnie miejsce na Wiosenna 58 Konwencje 2016 dla wymiany poglądów, sprecyzowania celów i kierunków działalności na te najbliższa i te dalsza przyszłość. Samo miejsce konwencji było dobrane specjalnie i niezmiernie starannie: Polskie Centrum Kultury w samym sercu starego miasta, na Walnut Street pod numerem 308. Parter, ogromna przestrzeń wystawowa, oryginalne pamiątki polskie, olejne portrety bohaterów historycznych starej ojczyzny. Na ścianach Kopernik, Kościuszko, Pułaski, Paderewski, Maria Curie -Skłodowska i inni, herby miast piastowskich, popiersie Św. Jana Pawła II, obraz Częstochowski Pani Jasnogórskiej, wiele poloników do nabycia. W tej podniosłej scenerii Prezes organizacji Honorata Pierwola serdecznie i gorąco przywitała przybyłych z Ohio, z Florydy, z Virginii, z Nowego Jorku i New Jersey aktywnych i wspomagających członków SPATA, honorowych gości i uczestników wydarzenia. Na samy wstępie Prezes SPATA w imieniu Zarządu uhonorowała długoletniego działacza organizacji, byłego członka Rady Dyrektorów Pana Mitchell Bienia z Kniola Travel Bureau w Cleveland Ohio okolicznościowa plakietka.

Uczestnikom konwencji agencjom SPATA wręczono okolicznościowe dyplomy 58 Konwencji SPATA 2016 w Filadelfii.

Następnie przewodnictwo obrad przejął vice Prezes Piotr Pachacz . Po części oficjalnej przystąpiono do roboczych wystąpień. Pierwszy glos oddano konsulowi z Konsulatu Generalnego w Nowym Jorku by mieć wszelkie możliwości zgłębienia spraw paszportowych jakie przed rozpoczęciem sezonu turystycznego do Polski hamują rozwój turystyki transoceanicznej rodaków. Wystąpienie konsula słuchano z wielka uwaga i zadawano wiele pytań, przedłużano jego czas by usankcjonować uczestników i rozwiać wszelkie wątpliwości. Generalny wniosek z całości dyskusji na tematy paszportowe jaki agenci biur podroży przyjęli jest taki , ze będąc podwójnym obywatelem amerykańskim i polskim należy mieć aktualny polski paszport dla uniknięcia ewentualnych niedogodności z przekroczeniem granicy w unii europejskiej. Jest wiele szczegółów z tym związanych zaś pytania w tej kwestii należy kierować do Urzędu Straży Granicznej i Urzędów Wojewodów którzy wydają paszporty bowiem placówki konsularne maja ograniczone możliwości tak osobowe jak i prawnej interpretacji obowiązujących przepisów w tym zakresie. Z jakim zaciekawieniem , znawstwem spraw i precyzja zadawanych pytań oraz konkretnymi przykładami z własnej działalności biur uczestnicy konwencji gotowi byli poświecić wiele godzin. Jednakże agenda konwencji wymagała poruszenia innych aktualnych problemów działalności organizacji. Konsul był oblegany na ogłoszonej przerwie aż do momentu wyjścia bowiem spieszył na kolejne spotkanie w tym dniu.

Convention

Po krótkiej przewie oddano glos przedstawicielowi organizacji polonijnych w Filadelfii.

Kolejnym tematem konwencji była prezentacja prezesa dotyczące zdobytych wyjazdów zapoznawczych do poszczególnych regionów Polski I lukratywnych propozycji dla aktywnych członków organizacji.

W dalszej części Przewodnicząca 58 Letniej Konwencji SPATA 2016 Janina Tyra zaprezentowała aktualny stan przygotowań z związanych z konwencja w Afryce Południowej. Następnym punktem była prezentacja aktualnego stanu rozwoju i nowych produktów sponsora Konwencji w Philadelphii - Polsko Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej przez członka Komisji Rewizyjnej w przeddzień zebrania rocznego sprawozdawczo wyborczego.

Duża uwaga i zainteresowaniem cieszyło się wystąpienie właściciela firmy przesyłkowej DOMA Ludwika Wnekowicza na tematy nie tylko przesyłek do Europy ale I bogatych doświadczeń w działalności polonijnej w USA.

Po wymianie poglądów na aktualne sprawy organizacji I środowiska polonijnego w aspekcie turystyki międzynarodowej członkowie zostali zaproszeni na krótka historyczna wycieczkę po starym mieście. W trakcie zwiedzania z polskim przewodnickim odwiedziliśmy dom Kościuszki , miejsca związane z Jerzym Waszyngtonem, Benjaminem Franklinem , jego grób, najstarsza ulice Ameryki “Aleje” z 1727 roku, Dzwon Niepodległości, Paląc Niepodległości, “Independence Hall” gdzie podpisano Konstytucje Stanów Zjednoczonych AP.

Convention

Letnia Konwencja SPATA zwieńczono uroczystym obiadem właścicieli biur podroży w polskiej restauracji w Port Richmond dzielnicy Filadelfii gdzie przy smacznych polskich potrawach kontynuowano wymianę poglądów i dyskusje jak również podziękowano Prezesowi organizacji SPATA Honoracie Pierwola, członkom Zarządu za wkład pracy w całokształt pracy w minionym okresie jak I przygotowania przeprowadzonej konwencji oraz uczestnikom za udział i cenne uwagi w trakcie dyskusji. Pogoda sprzyjała rozważaniom i dyskusjom bowiem wiosenny deszcz solennie zraszał w tym czasie ziemie pięknej Pensylwanii i odświeżał historyczne ulice uroczej Filadelfii. Zadowoleni uczestnicy 58 Konwencji SPATA 2016 udali się do hoteli i kontynuowali swoje indywidualne plany post-convention, zaś Prezes z Zarządem przystąpili do realizacji kolejnych etapów przygotowań Letniej Konwencji 2016 na południowej półkuli ziemskiej na kontynencie południowo afrykańskim.

Filadelfia-Nowy Jork

Uczestnik Wiosennej Konwencji

Convention

Convention

Convention